Леко повишение на строителната продукция за февруари

Добавена на: 09/04/2019
leko-povishenie-na-stroitelnata-produkciya-za-fevruari-279-1.jpg

По предварителни данни през февруари 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват нарастване от 9.2% на строителната продукция през февруари 2019 г., в сравнение със същия месец на 2018 г.

Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).

Месечни изменения

През февруари 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 2.4%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.3%

Годишни изменения

На годишна база увеличението на строителната продукция през февруари 2019 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 13.3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 3.5%

 

Източници: profit.bg

Call Us!

За консултации и запитвания:

+359 52 58 90 58

+359 890 58 90 58

X

Харесайте страницата ни във Facebook