News

Предизборно увеличават сроковете за гаранция на автомагистрали в България

Предизборно увеличават сро...

15/07/2019

Минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти да бъдат увели...
More

Германците не купуват жилища, независимо от ниските лихви

Германците не купуват жили...

17/06/2019

Въпреки продължаващата фаза с ниски лихвени проценти, която прави финансирането на жилищен имот привлекателно, делът на...
More

Team

Partners

Call Us!

For more info and inquiries:

+359 52 58 90 58

+359 890 58 90 58

X

Like our Facebook page