Nachrichten

Наемите достигнаха най-високите си нива в Европа

Наемите достигнаха най-вис...

22/04/2019

На ключови европейски пазари наемните нива при жилищата достигнаха пика. Ръстът беше продиктуван от високия дефицит на д...
Mehr

Къде земеделската земя у нас е най-евтина и най-скъпа

Къде земеделската земя у н...

15/04/2019

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съоб...
Mehr

Partner

Call Us!

Für Beratung und Anfragen:

+359 52 58 90 58

+359 890 58 90 58

X

Wie unsere Facebook-Seite